Vinařství Kovář

Vinařství Kovář je malé rodinné vinařství v malebné obci Vlčnov na jižní moravě, vytvářející svá vína na samotném okraji Slovácké podoblasti v obci proslulé barvitou krásou krojů, vinařstvím a především svými zvyky a obyčeji.

Naše vinařství produkuje vína převážně z vlastních hroznů sbíraných ručně na tratích ve Vlčnově v nejvyšší možné fenologické kvalitě. Jen malé množství vína je vyráběno z pečlivě vybraných hroznů našich dlouholetých dodavatelů ze Slovácké podoblasti.

Existence vlčnovských vinohradů a jejich búd je spojena s první historickou zprávou o Vlčnově ze 13. století. První písemné zprávy o zdejším vinohradnictví z 2. poloviny 15. století mluví už o "obdělávání viničních hor a vinných desátcích", kterými byli poddaní povinni. Ani těžké válečné poměry v 15. století nenarušily zdejší vinohradnictví tak, že by zaniklo, ale znovu se v dalších stoletích plnou měrou rozšířilo.

Vinohradnický charakter dokládá též pečeť obce Vlčnova z roku 1704 s hroznem a vinařským nožem.

Podle lánového rejstříku bylo v roce 1678 v hradišťském kraji 13 305 měřic vinohradů (z toho asi 2 994 měřic pustých vinohradů). Z toho lze usuzovat, že v okolí bylo nejméně pustých vinic z jednotlivých moravských krajů. Vlčnovské búdy bývaly za válek často terčem nepřátelského drancování. Exteriérem bývali tyto typické domky po staletí stejné, lišily se jen velikostí a konstrukcí.
Po roce 1880 upadlo vinařství na celém Slovácku následkem zhoubných škůdců, pěstováním řepy cukrové a různými ekonomickými vlivy.

Tři vinice v celkové výměre 2ha leží na starodávné trati Kojiny obklopeny z jedné strany hájem Myšince a z druhé původní sklepní uličkou Búdy.

Ve vinici ležící u polní cesty, kterou lemují vysoké topoly, kdysi vedoucí k zámečku hraběte Kaunice, pěstujeme révu starých odrůd Rulandského bílého a Ryzlinku Rýnského.
Na prvním z vinohradů pod Myšinci, po cestě od hráběcí cesty, obhospodařujeme vinici s brzy dozrávájící odrůdou Moravského muškátu.

Na druhé vinici, nedaleko té první, potom také Ryzlink Rýnský, Muller Thurgau a velmi atraktivní červenou odrůdu André.

Naše vinařství představuje návrat ke klasickému způsobu ruční výroby vína a šetrnému pěstování révy v souladu s přírodou. V pracech viničních, sklepních i obchodních jsou zapojeni všichni členové rodiny.

Vína nacházejí uplatnění zejména u soukromých milovníků vín a ve špičkové gastronomii. Prodáváme zejména přímo ze dvora (resp. ze sklepa) a na vinařských akcích jako stánkový prodej. Zaměřujeme se na produkci osobitých vín malých šarží.

Do samotné výroby vína zasahujeme co nejméně. Cílem je zachovat u vín jejich přirozenost, terroir a ročník.

Červená vína leží jeden až dva roky v dubových sudech a následně zrají v lahvích.

Jde o dubové sudy o objemu 225l. Používají se duby evropské nebo americké s výraznějším charakterem. Ve všech případech se jedná o dub bílý z rodu Genus Quercus.
Při zrání v malých dubových sudech dochází k látkové výměně mezi vínem a dřevem, při které víno absorbuje řadu, které ovlivňují jeho budoucí chuť a charakter. Barikové sudy se však nepoužívají pouze proto, aby se do vína dostal tón vanilky, ale hlavně z důvodů zrání v přirozeném prostředí. 

Vinařství Kovář

714, Vlčnov 687 61
+420 775654791
info@vinarstvi-kovar.cz
www.vinarstvi-kovar.cz